Argazki erakusketak Eibarren Urrian / Exposiciones de fotografía en Eibar en Octubre

Ambigú: Conxita Lopez Herrera

Portaleko Jatetxea: Jose Luis Irigoien
.

Eibarko Klub Deportibo Argazki Taldeak antolatuta  / Organizadas por el Grupo Fotográfico del Club Deportivo

.