Argazki erakusketak Eibarren martxoan/Exposiciones de fotografía en Eibar, en Marzo

Ambigú: Joan Mimó

Portaeloko Jatetxea: Eibarko Klub Deportiboko Artxiboa

Eibarko Klub Deportibo: Artxibo
.