ZUMAIA 2014

ZUMAIAKO XXVI. ARGAZKI LEHIAKETA

1. Parte-hartzaileak: Edozein argazkizalek har dezake parte.
2. Modalitatea: Argazkiak paperean, kolore bakarrean. Laborategiko edozein manipulazio edo teknika erabil daiteke. Argazki digitalak ere ontzat emango dira, baina euskarriak papera izan behar du.
3. Gaia: “ZUBIAK”.
4. Lan kopurua: Bakoitzak gehienez hiru lan aurkez ditzake.
5. Berezitasunak: Lanaren alde txikienak gutxienez 18 cm izan beharko ditu; lan guztiak 40×50 cm-ko kartulina edo passpartout batean ezarrita aurkeztu beharko dira.
6. Igorketa: Lanak honako helbidera bidali behar dira: Alondegia Kultur Etxea, Erribera kalea 23, 20750 Zumaia.
7. Aurkezpena: Lan bakoitzak atzean bere izenburua izan beharko du, horrekin batera kartazal itxi batean egilearen izena, nortasun agiriaren zenbakia, helbidea eta telefonoa aurkeztu beharko da.
8. Epea: uztailaren 4a baino lehen.
9. Epaimahaia eta erabakia: Epaimahaia argazki munduko pertsona adituek osatuko dute, eta haien erabakia aldaezina izango da. Erabakia uztailaren 24an emango da jakitera, Alondegia kultur etxean, arratsaldeko 19:30ean; lehiakideak bertaratu beharko dira, han eta orduan emango baitira sariak.
10. Sariak:
1. 500 euro eta garaikurra.
2. 300 euro.
3. 200 euro.
Zumaiar onenari saria: 250 euro.
Partaide bakoitzak sari bakarra jaso ahal izango du.
11. Jabetza: Lan sarituak Zumaiako Udalaren eskuetan geratuko dira, eta honek argitalpen eta erreprodukzio eskubidea du, betiere egilearen izena aipatuta.
12. Erakusketa: Aurkezten diren argazki onenekin erakusketa bat egingo da Alondegia kultur etxean, uztailaren 24tik abuztuaren 10era bitartean. Aukeraketa epaimahaiak egingo du.
13. Oharrak: a) Argazkien izaera bereziko ezaugarria: ezin izango da beste lehiaketa batean saritua izan den argazkirik aurkeztu, ezta aurrez lehiaketa honetan aurkeztua izan denik ere.
b) Sarituak izan ez diren lanak erakusketa bukatu eta ondorengo hilabetean jaso ahal izango dituzte egileek. Norbaitek bere argazkiak etxean jaso nahiko balitu, horrela adierazi beharko du aurkezpen momentuan, gutun-azal aurrezigilatu bat bere datuekin gehituz bidaliak izan dakizkion.
Epe horretan jasotzen ez diren argazkiak Udalaren eskuetan geratuko dira; Udalak argazkiak erabiltzeko aukera izango du, betiere helburuak kulturalak izanik, eta inoiz ez irabazi asmoekin; argazkiak erabiltzean beti egilearen izena aipatuko da eta ezin izango da argazki hauetan inolako aldaketarik egin, ezta mozketarik ere, egilearen baimenik gabe.
c) Lanak kontu handiz erabiliko badira ere, antolatzaileek ez dute beren gain hartzen lanen bat kaltetzearen edo galtzearen ardura.
d) Lehiaketa honetan parte hartzeak oinarriak erabat onartzea dakar.
XXVI CONCURSO FOTOGRÁFICO DE ZUMAIA
1. Participantes: Pueden tomar parte todas las personas aficionadas a la fotografía que lo deseen.
2. Modalidad: Fotografía monocroma, admitiéndose cualquier modalidad y técnica de laboratorio, así como de fotografía digital (aunque el soporte en el que se presenten las obras será papel).
3. Tema: “PUENTES”.
4. Número de obras: El número máximo de obras por concursante será de tres.
5. Características: El lado menor de la obra deberá ser como mínimo de 18 cm.; todas deberán ir montadas en soporte o passpartout de 40×50 cm.
6. Envíos: Las obras se enviarán a Alondegia Kultur Etxea, Erribera 23, 20750 Zumaia.
7. Presentación: Al dorso de cada obra figurará el título de ésta. El nombre de la autora o el autor, título, su nº de DNI, dirección y teléfono deberán ir en sobre cerrado.
8. Plazo de admisión: El plazo termina el día 4 de julio de 2014
9. Jurado y fallo: El jurado estará compuesto por personas de prestigio en el campo de la fotografía, siendo su decisión inapelable. El fallo se dará a conocer el día 24 de julio a las 19:30h en la casa de cultura Alondegia, donde se presentarán l@s concursantes, puesto que los premios se entregarán en ese acto.
10. Premios:
1º 500 euros y trofeo.
2º 300 euros.
3º 200 euros.
Mejor zumaiarra: 250 euros.
Cada concursante sólo podrá tener opción a un premio.
11. Propiedad: Las obras ganadoras quedarán en propiedad del Ayto. de Zumaia, quien se reservará el derecho de su publicación y/o reproducción, citando siempre el nombre del autor o autora.
12. Exposición: Con las mejores obras, seleccionadas por el jurado, se realizará una exposición en la sala de exposiciones de la casa de cultura Alondegia del 24 de julio al 10 de agosto.
13. Notas: a) Las fotografías no podrán haber sido premiadas en otros concursos ni haber sido presentadas en éste en ediciones anteriores.
b) Las personas participantes tendrán el mes siguiente al término de la exposición como plazo para recoger las obras no premiadas. Quien desee que su obra le sea devuelta a su domicilio deberá indicarlo y adjuntar un sobre franqueado junto con sus datos para que le sea enviada. Las obras que no se recojan en ese plazo pasarán a la propiedad del Ayto. Este se reserva el derecho a su utilización con fines culturales, nunca comerciales ni lucrativos, haciendo constar siempre el nombre de l a autora o autor de las fotografías y no podrá modificar o recortar ninguna fotografía sin su consentimiento.
c) Se pondrá el máximo cuidado en la manipulación de las obras; no obstante, la organización no se hace responsable del deterioro o extravío de las mismas.
d) El hecho de participar en el concurso supone la total aceptación de las bases del mismo.

2014-09-01_13-36-19

Imagenes.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *